تغییر مبلغ اخذ شهروندی ترکیه از 250 هزار دلار به 400 هزار دلار

Untitled design 5

ارزش ملکی که برای شهروندی ترکیه خریداری می شود به 400 هزار دلار افزایش یافت

ارزش املاکی که برای شهروندی استثنایی ترکیه خریداری می شود از 250 هزار دلار به 400 هزار دلار افزایش یافت. این آیین نامه در جلسه کابینه به ریاست رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در تاریخ 13/04/2022 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تصمیم بر این شد که ارزش ملکی که برای درخواست شهروندی خریداری می شود از 250 هزار دلار به حداقل 400 هزار دلار افزایش یابد. خرید ملک به مبلغ 400 هزار دلار یا معادل آن برای درخواست شهروندی کافی نخواهد بود. 

Untitled design 4

انتقال و انصراف به مدت 3 سال امکان پذیر نخواهد بود

غیرمنقول خریداری شده باید دارای شرط و درج عدم فروش به مدت سه سال در سند مالکیت باشد. ضمناً باید در دفترخانه رسمی برگه ای ثبت و تایید گردد که 3 سال انتقال و ابطال ملک امکان پذیر نیست.

در صورتی که وزارت محیط زیست، شهرسازی و تغییر اقلیم تشخیص دهد که شرایط شهروندی موجود است، متقاضیان می توانند با تصمیم رئیس جمهور تابعیت ترکیه را دریافت کنند.

  شهروندی ترکیه

این قانون از تاریخ 13/06/2022 اجرایی خواهد شد. افرادی که قبل از این تاریخ نسبت به خرید ملک اقدام کرده باشند طبق قانون 250 هزار دلار نسبت به شهروندی می توانند اقدام کنند. شما می توانید اخبارهای مهم ملکی و اقامتی کشور ترکیه را از طریق سایت پیگیری نمایید.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه