برای فروش خانه چگونه می توان وکالت داد؟

برای فروش خانه

فروش خانه فرآیندی است که شامل مراحل مختلف و مهمی است. فروش می تواند به صورت مستقیم یا وکالتی انجام شود. افرادی که باید به آنها وکالت داده شود یکی از مهمترین بخش در فروش خانه می باشد. چگونه می توان برای فروش خانه وکالت داد؟ این یک مزیت مهم برای کسانی است که نمی توانند در فرآیند فروش حضور داشته باشند. این امکان برای خریداران یا فروشندگان وجود دارد که به جای خود، از طریق وکالتنامه رسمی در دفتر اسناد رسمی وکالت به شخص دیگری بدهند تا بجای آنها مراحل فروش را انجام دهند. پس از جمع آوری مدارک مورد نیاز برای وکالت نامه، مراحل وکالت نامه در اداره اسناد رسمی تکمیل می شود.

فرآیند وکالت چگونه انجام می شود؟

فروش آپارتمان به صورت وکالتی یکی از روش های مطلوب می باشد. این فرآیند برای زمانی که خریداران یا فروشندگان به دلایل مختلف نمی توانند در مراحل فروش یا خرید ملک حاضر شوند، مناسب می باشد. وکالتنامه تضمین می کند که روند خرید و فروش می تواند بدون حضور فروشنده یا خریدار ادامه یابد در غیر اینصورت عدم حضور هر یک از خریدار یا فروشنده در اداره ی سند جهت انجام فرآیند خرید و فروش، باعث تاخیر در معامله می شود.

هیچ تعهدی برای خریداران و فروشندگان وجود ندارد که مستقیماً خودشان معاملات خرید و فروش را انجام دهند، به همین دلیل می توانند وکالت بدهند. وکالت نامه باید به صورت رسمی انجام شود و این کار در دفتر اسناد رسمی انجام میگیرد. در صورت رعایت دقیق قوانینی که در هنگام دادن وکالت باید رعایت شود، در معاملات مشکلی وجود نخواهد داشت و افراد انتخاب شده به عنوان وکیل به راحتی می توانند بجای خریدار و یا فروشنده مراحل خرید و فروش را انجام دهند.

برای اخذ وکالت باید این فرآیند با حضور سردفتر انجام شود. هر وکالتنامه ای که محضری نباشد اعتبار قانونی ندارد. به همین دلیل لازم است افرادی که میخواهند فرایند خرید و فروش را از طریق وکالت انجام دهند باید بدانند که برای این کار چه باید کرد و روند انجام وکالت نامه چگونه است.

مدارک مورد نیاز برای وکالت چیست؟

مدارک مختلفی از فروشنده یا خریدار ملک جهت وکالت دادن به شخص دیگر از طرف دفترخانه رسمی خواسته می شود. شخص یا اشخاصی که وکالت می دهند باید مدارک مورد نیاز را تکمیل و حضورا جهت اقدام به دفترخانه رسمی مراجعه کنند اما حضور شخصی که به ایشان وکالت داده می شود در دفترخانه رسمی، الزامی نمی باشد.

مدارک مورد نیاز برای وکالتنامه خرید و فروش مسکن به شرح زیر است: – کارت کیملیک شخصی که وکالت می دهد – اصل یا فتوکپی کارت کیملیک شخصی که به او وکالت داده می شود – 2 عدد عکس پاسپورتی – برگه ی سند پس از تهیه کامل این اسناد، مراحل در دفترخانه رسمی آغاز می شود. اگر مشکلی در مدارک ارائه شده وجود نداشته باشد، در عرض چند ساعت، تمامی امور بدون مشکل انجام می شود و به جای شخص اصلی برای انجام تراکنش ها، وکیلی تعیین می شود.

وکالت2 6

چگونه می توان برای فروش خانه وکالت داد؟

فرآیند اعطای وکالت با طی مراحل مختلف به نتیجه می رسد. برای توضیح این سوال که چگونه می توان برای فروش خانه وکالت داد، خریدار یا فروشنده ای که می خواهد وکالت بدهد در درجه اول موظف است برای خود وکیل پیدا کند. شخصی که وکیل خواهد بود باید در مورد مراحل وکالت اطلاعات داشته باشد. درخواست به دفتر اسناد رسمی باید به همراه مدارک ارائه شود. شما می توانید برای تمام معاملات چه برای مدت محدود و چه به صورت نامحدود وکالت بدهید. به همین دلیل، مهم است که به فردی که وکیل خواهد بود اعتماد کنید. دادن وکالت برای فروش خانه فقط برای ملک مورد فروش اقدام صحیح تر خواهد بود.

وکالتنامه های داده شده به طور نامحدود برای هر معامله فروش معتبر است. اما زمانی که وکالتنامه منقضی می‌شود، وکیل نمی تواند بجای فروشنده یا خریدار مراحل خرید و فروش را انجام دهد. جمع آوری مجدد اسناد و مراجعه مجدد به دفترخانه رسمی جهت تمدید وکالت نامه الزامی است.

در معاملات فروش منظور از مدت زمان وکالت چیست؟

معاملات فروش خانه در یک بازه زمانی مشخص انجام می شود. معامله ای وجود دارد که در آن خریدار و فروشنده شخصا در اداره ی سند حاضر می شوند و معامله ای هم وجود دارد که وکیل های فروشنده یا خریدار به نمایندگی خریدار و فروشنده در اداره ی سند حاضر می شوند. تعیین وکیل از سوی خریداران یا فروشندگان زمانی انجام می شود که آنها نتوانند در زمان بنام زدن سند در اداره ی سند حاضر شوند.

مدت وکالت برای فروش خانه توسط کسی که وکیل برای خود انتخاب می کند تعیین می شود که این مدت توسط دفترخانه رسمی بر روی وکالت نامه ذکر می شود.

 

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه