افزایش ارزش سالانه مسکن در فوریه 2023 به میزان 162 درصد

ارزش سالانه مسکن در فوریه 2023

طبق آمار TUIK در ماه فوریه 80 هزار و 31 خانه در ترکیه فروخته شده است. فروش مسکن در سراسر ترکیه در ماه فوریه نسبت به ماه قبل 18 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 18 درصد کاهش داشته است. بر اساس داده‌های ارائه شده که با هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ به نتایج قابل اعتمادی در ارزیابی املاک و مستغلات دست یافته است، افزایش ارزش سالانه مسکن در فوریه 2023 در ترکیه به میزان 162 درصد بوده است. استان هایی که بیشترین افزایش ارزش سالانه را داشته اند به ترتیب کوجائلی، آنتالیا و تکیرداغ هستند.

میانگین قیمت فروش مترمربع مسکونی در ترکیه 16 هزار و 515 لیر، متوسط ​​قیمت مسکن 2 میلیون و 146 هزار و 950 لیر و دوره بازگشت سرمایه گذاری مسکن 16 سال بوده است. فروش مسکن در سراسر ترکیه در ماه فوریه نسبت به ماه قبل 18 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 18 درصد کاهش داشته و به 80 هزار و 31 رسیده است.

استانبول با 19 درصد فروش مسکن در رتبه اول قرار دارد.

در ماه فوریه استانبول با 14 هزار و 980 فروش خانه و 19 درصد بیشترین سهم را در فروش خانه داشته است. بر اساس تعداد فروش، آنکارا با 8 هزار و 235 فروش خانه و 10 درصد سهم و ازمیر با 5 هزار و 31 فروش خانه و 6 درصد سهم پس از استانبول در رتبه های بعدی قرار دارند.

بر اساس داده های ارائه شده، تا پایان فوریه افزایش ارزش قیمت مسکن در استانبول 156 درصد، میانگین قیمت فروش متر مربع مسکونی 25 هزار و 882 لیر، متوسط ​​قیمت مسکن 3 میلیون و 105 هزار و 840 لیر است. قیمت مسکن در آنکارا در سال گذشته 159 درصد افزایش یافته است، میانگین قیمت فروش متر مربع مسکونی 12 هزار و 194 لیر، متوسط ​​قیمت مسکن 1 میلیون و 646 هزار و 190 لیر است.

در ازمیر، افزایش سالانه ارزش 160 درصد، میانگین قیمت فروش متر مربع مسکونی 21 هزار و 43 لیر، متوسط ​​قیمت مسکن 2 میلیون و 735 هزار و 590 لیر بود.

Kocaeli با افزایش سالانه ارزش سالانه 181 درصد در صدر قرار دارد.

بر اساس داده‌های ارائه شده، زمانی که 30 استان اول با بیشترین فروش در ماه فوریه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، استان‌هایی که بیشترین افزایش ارزش سالانه را داشته‌اند به ترتیب کوجائلی، آنتالیا و تکیرداغ هستند.

قیمت مسکن در کوجائلی در سال گذشته 181 درصد افزایش یافته است، میانگین قیمت فروش متر مربع مسکونی 14 هزار و 340 لیر، میانگین قیمت فروش مسکن 1 میلیون و 892 هزار و 880 لیر، در آنتالیا افزایش ارزش قیمت فروش مسکن 176 درصد، متوسط ​​قیمت فروش متر مربع مسکونی 23 هزار و 596 لیر، متوسط ​​قیمت مسکن 2 میلیون و 831 هزار و 520 لیر و در تکیر داغ افزایش قیمت فروش مسکن 165 درصد، متوسط ​​قیمت فروش متر مربع مسکونی 12 هزار و 50 لیر و  میانگین قیمت مسکن 1 میلیون و 638 هزار و 800 لیر بوده است.

ارزش سالانه مسکن در فوریه 2023 - 2

فروش مسکن رهنی 17 هزار و 357 بوده است.

فروش مسکن رهنی در سراسر ترکیه در ماه فوریه نسبت به ماه قبل ۷ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳ درصد کاهش داشته و به ۱۷ هزار و ۳۵۷ رسیده است. سهم فروش رهنی از کل فروش مسکن 22 درصد بوده است.

تعداد فروش مسکن دست اول با 19 درصد کاهش به 23 هزار و 476 واحد رسید.

تعداد فروش خانه های دست اول در ترکیه در ماه فوریه نسبت به ماه مشابه سال قبل 19 درصد کاهش یافت و به 23 هزار و 476 رسید. سهم فروش خانه دست اول از کل فروش خانه 29 درصد بوده است. فروش خانه دست دوم در ماه فوریه با 18 درصد کاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل به 56 هزار و 555 رسید. سهم فروش خانه دست دوم از کل فروش خانه 71 درصد بوده است.

فروش مسکن به اتباع خارجی نسبت به سال قبل 27 درصد کاهش داشته است.

فروش مسکن به اتباع خارجی در ماه فوریه با 19 درصد کاهش نسبت به ماه قبل و 27 درصد کاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل به 3 هزار و 350 رسید. در ماه فوریه، سهم فروش مسکن به خارجی ها از کل فروش خانه 4 درصد بوده است. آنتالیا با 1261 فروش خانه مقام اول را در فروش خانه به خارجی ها به خود اختصاص داد. پس از آنتالیا، استانبول با 1133 فروش خانه و مرسین با 225 فروش خانه در رتبه های بعدی قرار دارند.

ارزش سالانه مسکن در فوریه 2023 - 1

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه