ویزای کار در کشور ترکیه

ویزای کار در کشور ترکیه (چالیشما ایزین)

برای دریافت ویزای کار در کشور ترکیه یا همان چالیشما ایزین باید از طرف کارفرمای ترک دعوت به همکاری برای متقاضی شود. طبق قوانین کشور ترکیه فقط کارفرما می تواند برای متقاضی درخواست همکاری دهد. کارفرمای ترک برای جذب نیروی خارحی...

مقایسه ملک ها

مقایسه