هزینه سند در ترکیه

هنگام فروش ملک چه کسی هزینه ی سند را پرداخت می کند؟

یکی از موضوعاتی که در هنگام فروش ملک مورد بررسی قرار میگیرد، این است که چه کسی هزینه سند را پرداخت می کند. هزینه سند، هزینه ای است که برای کلیه املاک هنگام فروش پرداخت می شود و مبلغ این هزینه 4 درصد قیمت فروش مندرج در سند می...

مقایسه ملک ها

مقایسه