محله های ممنوعه در کشور ترکیه

محله های ممنوعه در کشور ترکیه برای خارجیان طبق اعلام اداره ی مهاجرت کشور ترکیه

براساس اعلام اداره ی مهاجرت کشور ترکیه در تاریخ ششم ژوئن سال 2022 و بروز رسانی محله های ممنوعه در کشور ترکیه ، این مناطق به 1200 محله افزایش پیدا کرد. دولت ترکیه از سال 2019 نسبت به پذیرش مهاجران از طریق اقامت توریستی محدودیت هایی را...

مقایسه ملک ها

مقایسه