خرید ملک در ترکیه

خرید ملک در ترکیه

در سال های اخیر خرید خانه و سرمایه گذاری در ترکیه به خصوص در ایرانیان افزایش یافته است . نزدیکی ترکیه به ایران با پرواز حدود ۳ ساعت است و همین باعث شده که بسیاری از افراد به فکر خرید خانه در خاک ترکیه بیافتند . با توجه به قیمت...

خرید ملک در ترکیه 2

خرید ملک در ترکیه

چند سالی هست که خرید ملک در کشور ترکیه بخصوص شهر زیبای استانبول از نظر سرمایه گذاری و اخذ شهروندی و اقامت ترکیه توسط ایرانیان افزایش پیدا کرده است. علت این افزایش تقاضا را میتوان، شرایط نابسامان اقتصادی، سیاسی و کم شدن امید...

Compare listings

Compare