آگوست 2022

خرید ملک در ترکیه 2

خرید ملک در ترکیه

چند سالی هست که خرید ملک در کشور ترکیه بخصوص شهر زیبای استانبول از نظر سرمایه گذاری و اخذ شهروندی و اقامت ترکیه توسط ایرانیان افزایش پیدا کرده است. علت این افزایش تقاضا را میتوان، شرایط نابسامان اقتصادی، سیاسی و کم شدن امید به...

مقایسه ملک ها

مقایسه