مارس 2022

برای فروش خانه چگونه می توان وکالت داد؟

فروش خانه فرآیندی است که شامل مراحل مختلف و مهمی است. فروش می تواند به صورت مستقیم یا وکالتی انجام شود. افرادی که باید به آنها وکالت داده شود یکی از مهمترین بخش در فروش خانه می باشد. چگونه می توان برای فروش خانه وکالت داد؟ این...

هنگام فروش ملک چه کسی هزینه ی سند را پرداخت می کند؟

یکی از موضوعاتی که در هنگام فروش ملک مورد بررسی قرار میگیرد، این است که چه کسی هزینه سند را پرداخت می کند. هزینه سند، هزینه ای است که برای کلیه املاک هنگام فروش پرداخت می شود و مبلغ این هزینه 4 درصد قیمت فروش مندرج در سند می...

مقایسه ملک ها

مقایسه